แนะนำท่องเที่ยวไหว้พระนครปฐม ปี2024

เที่ยวไหว้พระนครปฐม จะมีวัดใดที่น่าสนใจบ้าง การเดินทางท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด จัดเป็นอีกกิจกรรมดี ๆ โดยที่ในเวลาว่างที่ถือเป็นการพักจิตพักใจให้สงบและได้จากความคิดหรือโลกที่มีความวุ่นวาย อีกทั้งยังได้นำมาซึ่งความสบายใจด้วย วันนี้ เว็บหวยสด จึงได้มีการรวบรวม 9 วัดจังหวัดนครปฐมเพื่อแนะนำกัน เผื่อจะได้เป็นไอเดียในวันว่าง ว่าแต่จะมีที่ไหนบ้าง มาดูกัน เริ่มกันที่วัดแรก

เที่ยวไหว้พระนครปฐม เดินทางไหว้พระ จำนวน 9 วัดดังนี้

1. วัดพระปฐมเจดีย์

เที่ยวไหว้พระนครปฐม

เป็นวัดอารามหลวงชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร ที่มีการประดิษฐานองค์พระปฐมเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ งดงามแห่งหนึ่งของโลก โดยที่จังหวัดนครปฐมก็ยังใช้พระปฐมเจดีย์แห่งนี้ เป็นตราประจำจังหวัดกันอีกด้วย สำหรับชาว หวยสดพระปฐมเจดีย์ที่ได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ก็เป็นองค์ที่มีการสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 4 หรือเมื่อ พ.ศ. 2396 โดยให้สร้างแล้วครอบพระเจดีย์องค์เดิม ที่เป็นเจดีย์เก่าแก่โดยมีฐานแบบโอคว่ำและก็มียอดปรางค์อยู่ที่ข้างบน โดยมีการสันนิษฐานว่ามีอายุ ในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 4

2. วัดพระประโทณเจดีย์

เที่ยวไหว้พระนครปฐม

ตั้งที่ตำบลพระประโทน เมืองนครปฐม โดยห่างจากพระปฐมเจดีย์ ตามถนนเพชรเกษมอยู่ทางทิศตะวันออกมาระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยมีรูปทรงเดิม พระประโทณเจดีย์ เป็นทรงโอคว่ำ ตามแบบลักษณะของเจดีย์สมัยทวารวดี วัดพระประโทณตั้งอยู่ที่กลางเมืองโบราณนครชัยศรี โดยที่ในบริเวณมีการขุดพบโบราณวัตถุกันเป็นจำนวนมากด้วย เช่น พระพุทธรูป เศียรของพระพุทธรูปปูนปั้น พระเครื่องดินเผา รวมทั้งโลหะสำริดรูปพญาครุฑเหยียบนาค ทางรัชกาลที่ 6 ทรงใช้เป็นเครื่องหมายของราชการของพระองค์

3.วัดไผ่ล้อม

เที่ยวไหว้พระนครปฐม

ที่ตำบลพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม ได้มีการสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยมีการเกณฑ์ชาวมอญได้มาช่วยกันบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ โดยชาวมอญเหล่านี้ตั้งที่พักอยู่ที่บริเวณสวนป่าไผ่ ใกล้กับพระปฐมเจดีย์ จึงมีการคาดว่าน่าจะเป็นที่ของชื่อวัด สมัยต่อมาได้มีพระภิกษุมาปักกลดบำเพ็ญมรณธรรม เพราะเนื่องจากบริเวณนี้เงียบสงบดี ไม่ค่อยมีผู้คนอาศัย ทำให้ชาวบ้านจึงช่วยกันตั้งเป็นสำนักสงฆ์ และอาราธนาพระภิกษุมาจากวัดพระปฐมเจดีย์มาจำพรรษาที่แห่งนี้

โดยที่วัดแห่งนี้ก็ขาดเจ้าอาวาสอยู่นาน จนกระทั่ง ในพ.ศ. 2486 ทางคณะสงฆ์จึงได้มีการแต่งตั้ง พระอาจารย์พูล อตตรกโข ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ถึงแม้ในปัจจุบันท่านได้ละสังขารไปนานแล้วแต่ก็ยังมีการสร้างปาฏิหาริย์ไว้ ด้วยสรีระยังคงสภาพเดิมและไม่เน่าไม่เปื่อย

4. วัดศีรษะทอง

เที่ยวไหว้พระนครปฐม

เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่อยู่ในอำเภอนครชัยศรี  ซึ่งคนส่วนใหญ่ในบริเวณเป็นชาวลาวที่ได้อพยพมาจากเวียงจันทน์ตั้งแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และมีการขุดดินสำหรับในการสร้างวัดก็ได้พบเศียรพระทอง ที่จมอยู่ในดิน จึงได้ถือเป็นนิมิตที่ดี เลยตั้งชื่อวัดนี้ว่า วัดหัวทอง เวลาต่อมาทางการได้มีการขุดคลองเจดีย์บูชา โดยแยกจากแม่น้ำนครชัยศรี ไปยังองค์พระปฐมเจดีย์ โดยคลองนี้ผ่านพื้นที่ทางตอนใต้ของวัดหัวทองพอดี ชาวบ้านจึงได้อพยพมาอยู่ใกล้คลองเพราะว่าสะดวกในการคมนาคม วัดนี้จึงมีการย้ายจากที่เดิมมาอยู่ใกล้คลองเจดีย์บูชาด้วยและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดศีรษะทอง

ที่วัดศีรษะทองนี้ มีประชาชนจำนวนมาก มานมัสการพระราหู เพื่อเป็นสิริมงคล โดยคติความเชื่อที่ว่าพระราหูนั้น จะเป็นเทพซึ่งสามารถให้ประโยชน์และโทษให้เกิดขึ้นได้ กับบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ ดังนั้นแล้วจึงได้เกิดพิธีกรรมในการบูชาพระราหูขึ้น เพื่อให้โชคร้ายอันอาจจะเกิดขึ้นนั้นเบาลง หรือเปลี่ยนเป็นสิ่งดีงามกับชีวิตได้ โดย Huaysod ทุกท่านสามารถที่จะไหว้บูชาพระราหูได้ทุกวัน

5. วัดกลางบางแก้ว

เที่ยวไหว้พระนครปฐม

ที่ริมแม่น้ำท่าจีนนี้มีวัด แต่เดิมชื่อว่าวัดคงคาราม ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี มีโบสถ์ วิหาร และพระประธานเก่าแก่ ซึ่งได้มีนักโบราณคดี ได้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยภายในมีพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก เพื่อที่จะเก็บรักษาโบราณวัตถุ และศิลปะวัตถุล้ำค่าต่าง ๆ และรงบรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของอดีตเจ้าอาวาสทั้ง 2 รูป ก็คือ หลวงปู่บุญ หรือท่านเจ้าคุณพุทธวิถีนายก ซึ่งได้ปกครองวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429–2478 และอีกรูปคือหลวงปู่เพิ่ม พระพุทธวิถีนายก ซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่บุญและได้สืบตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดในเวลาต่อมา

6. วัดไร่ขิง

เที่ยวไหว้พระนครปฐม

เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน ที่วัดแห่งนี้ ทางสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระราชทานนามว่า  วัดมงคลจินดาราม ไร่ขิง แต่ทางชาวบ้านยังเรียกกันเต็ม ๆ ว่า วัดมงคลจินดารามไร่ขิง กระทั่งเหลือแต่ชื่อ วัดไร่ขิง ทั้งยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างเมื่อใด อาศัยเพียงคำบอกเล่าว่า ได้สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2394 ในสมัยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) ครั้งในรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา เมื่อมีการสร้างวัดเสร็จก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาจากวัดศาลาปูนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เอามาประดิษฐานไว้เป็นพระประธานวัด โดยชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อวัดไร่ขิง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย มีหน้าตักกว้าง 4 ศอก 2 นิ้ว สูง 4 ศอก 16 นิ้ว ที่ประดิษฐานอยู่บนฐานอยู่บนฐานชุกชี 5 ชั้น ที่เบื้องหน้าผ้าทิพย์ปูลงมา และประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ในอุโบสถ

7. วัดบางพระ

เที่ยวไหว้พระนครปฐม

ตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี มีการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาช่วงปี พ.ศ. 2220 โดยทางวัดได้รับการอุปถัมภ์มาจากชาวบ้าน เจ้าอธิการหิ่ม อินทโชโต ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบางพระในสมัยนั้น จึงมีการชักชวนพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านร่วมกันก่อพระสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น และได้สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2470 เมื่อ หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบางพระ ท่านได้พัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองต่อมาเป็นลำดับ

8. พุทธมณฑล

เที่ยวไหว้พระนครปฐม

ตั้งอยู่ที่ตำบลศาลายา พื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่ เป็นสถานที่ รัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้ร่วมใจกันจัดสร้างขึ้นปี พ.ศ. 2500 ในโอกาสที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองถึง 2,500 ปี ที่บริเวณจุดศูนย์กลางของพุทธมณฑล ก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา ตั้งเป็นพระประธานของพุทธมณฑล ที่รอบองค์พระประธานยังเป็นสถานที่จำลองของสังเวชนียสถาน คือ ตำบลอันเป็นที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และสุดท้ายเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

9. วัดไร่แตงทอง

เที่ยวไหว้พระนครปฐม

วัดศักดิ์สิทธิ์อีกวัดที่มีผู้คนนิยมเดินทางไปกราบไหว้ หลวงปู่หลิวนั่งหลังเต่าเรือน ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่แตงทอง อยู่ที่ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน ยังมีความเชื่อกันว่าหากใครได้ลอดใต้ท้องพญาเต่าเรือนทองแล้วจะมีสุขภาพแข็งแรง และหายจากโรคภัยไข้เจ็บ และประชาชนนิยมไปขอโชคลาภอีกด้วย

สุดท้ายนี้ขอแนะนำอย่าลิมแวะหาของกินข้างวัด

สำหรับใครที่สนใจ เที่ยวไหว้พระนครปฐม2024 ท่านก็สามารถเดินทางไปได้ที่จังหวัดนครปฐมได้ ขอแอบกระซิบนิดหนึ่งว่าที่บริเวณใกล้เคียงของวัดต่าง ๆ นั้น ยังได้มีย่านของกินเด็ด ๆ ให้เพื่อน ๆ ไปลิ้มรสกันอีกด้วย อื่มบุญและอิ่มท้องกันด้วย สมัครสมาชิกเว็บหวยสด

Scroll to Top