เที่ยวไหว้พระเมืองตาก วัดโบสถ์มณี ศรีบุญเรือง เที่ยวชมประวัติศาสตร์ ไทย-มอญ โบราณ

วันนี้ได้มีโอกาสดี ๆ วัดดังเมืองไทย จะขอพาทุกท่านไปเข้าวัดมากราบไหว้ขอพรพระกันที่ วัดโบสถ์มณี ศรีบุญเรือง ที่ภายในวัดนั้นจะมีวิหารทีติดกันอยู่กับเจดีย์ทรงมอญ ที่ได้บรรจุพระธาตุเอาไว้ที่บนของยอดฉัตร เรียกว่าแปลกตาตรงที่อยู่ติดกันแบบที่คุณจะต้องไม่เคยเห็น วัดสวยเมืองไทย แบบนี้ที่ไหนมาก่อนแน่นอนครับ

ที่เที่ยวไหว้พระจังหวัดตาก วัดโบสถ์มณี ศรีบุญเรือง

วัดโบสถ์มณี ศรีบุญเรือง

วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง นั้นภายในวิหารที่ติดกันอยู่กับเจดีย์นั้น จะเป็นที่ตั้งประดิษฐานของพระประธาน ที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันว่า หลวงพ่อพุทธมนต์ โดยจะเป็นพระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์ในสมัยสุโขทัย ต้องบอกเลยว่ามีพุทธลักษณะที่สวยงามเอามาก ๆ เลยครับ คาดว่าถูกสร้างขึ้นในราว ๆ พุทธศตวรรษที่ 19 ช่วงตอนต้น ส่วนด้านข้างนั้นก็ยังมีมีวิหารเก่าแก่ ที่ประดิษฐาน หลวงพ่อทันใจ ให้เราได้กราบไหว้กันอีกด้วย

ประวัติความเป็นมา ของ วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง

วัดโบสถ์มณีฯ นั้นตั้งอยู่ ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก โดยถูกสร้างขึ้นให้กลายเป็นวัดประมาณปี พ.ศ. 2400 สำหรับผู้ที่สร้างนั้น ก็คือ พระยาวิชิตรักษา หรือ แก้ว ซึ่งท่านเป็นเจ้าเมืองตาก ณ เวลานั้น สำหรับพระอุโบสถ มีการสร้างขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2410 โดยในอดีตที่ผ่านมานั้น จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2 วัดที่ติด ๆ กัน ได้แก่ วัดโบสถ์มณีราษฎร์ กับ วัดศรีบุญเรือง นั่นเอง โดยระหว่าง 2 วัดนั้นจะมีกำแพงที่กั้นอยู่ทางด้านหลังของ พระอุโบสถของวัดโบสถ์มณีราษฎร์ครับ

วัดโบสถ์มณี ศรีบุญเรือง

ในเวลาต่อมาในปี พ.ศ. 2456 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเสด็จเดินทางมาตรวจการพระสงฆ์ ที่จังหวัดตาก หลังจากนั้น ทรงเสด็จมาเยี่ยม วัดโบสถ์มณีราษฎร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2456 โดยพระองค์ทรงได้ปรารภเอาไว้ว่า ถ้าหากได้รวมเอา วัดศรีบุญเรือง กับ วัดโบสถ์มณีราษฎร์ ทั้งอสองวัดให้กลายเป็นวัดเดียว และให้มีชื่อว่า “วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง” นั้นก็จะเป็นการดียิ่ง

หลังจากนั้นจึงได้มีการรวมทั้ง 2 วัด เข้าเป็นวัดเดียวในเวลาต่อมาครับ วัดสวยเมืองไทย ทราบว่าต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อของวัดใหม่อีกครั้ง โดยให้มีชื่อว่า “วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง” เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2497 และยังเป็นวัดที่ได้รับการพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2410 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สำหรับ พระเจดีย์ทรงมอญนั้น โดยแต่เดิมเป็นพระเจดีย์ที่มีเพียงสีขาว แต่ในภายหลังได้รับการบูรณะใหม่ และให้กลายเป็นสีทองสวยงาม สาเหตุที่ได้สร้างพระเจดีย์องค์นี้เอาไว้เคียงกันกับพระวิหาร (วิหารแบบไทยโบารณ) ได้คาดกันว่าน่าจะเกิดมาจาก เรื่องราวในประวัติศาสตร์ ซึ่งช่วยยืนยันถึงความสัมพันธ์ของคนไทยเดิมในสมัยก่อน กับคนมอญที่ได้มีการไปมาหาสู่กัน

วัดโบสถ์มณี ศรีบุญเรือง

โดยมีบันทึกประวัติศาสตร์ไทย ที่ได้กล่าวถึงชาวมอญ ว่าเป็นชนชาติที่เคยมีอำนาจรุ่งเรือง ซึ่งถูกปกครองอยู่ภายใต้พม่า ในอดีตเคยประกาศเอกราชที่เมืองหงสาวดีมาก่อน รวมไปจนถึงพุทธสถานสำคัญที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศพม่า สิ่งนั้นก็คือ เจดีย์ชาวดากอง ที่เมืองย่างกุ้ง (เมืองหลวงพม่าในปัจจุบัน) โดยเป็นผลงานการสร้างของชาวมอญ ส่วนด้าน เจดีย์ชาวบริสุทธิ์ ที่อยู่ใน วัดดังเมืองตาก แห่งนี้ ได้รับอิทธิพลแห่งศิลปกรรม รวมถึงวัฒนธรรม ที่ได้มีการสืบสานต่อกันมาจากอดีต และยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของคนไทยและชาวมอญอีกด้วยครับ

วัดโบสถ์มณี ศรีบุญเรือง มีสิ่งที่น่าสนใจ ซึ่งก็คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ภายในพระวิหาร ซึ่งถูกเขียนขึ้นบนไม้กระดานเอาไว้ข้างละแปดภาพ ซึ่งเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติ ที่ทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับ และเจดีย์ทรงมอญที่มีความแปลกประหลาด เพราะจะมีวิหารแบบไทยอยู่เคียงกันนั่นเองครับ สำหรับวันนี้ เว็บหวยสด คงต้องขอตัวลากันไปก่อน บทความหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหว้พระที่ไหน รอติดตามชมกันได้เลย สวัสดีครับ

Scroll to Top