พิกัดบุญ วัดสุวรรณคีรีวรวิหาร วัดเก่าแก่ ที่เที่ยวไหว้พระ เมืองระนอง

วัดสุวรรณคีรีวรวิหาร นั้นตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง เป็นวัดเก่าแก่ของระนอง ที่มีอายุร้อยมากกว่า 100 ปี ในวัดแห่งนี้มีเจดีย์ศิลปะพม่าที่สูงถึง 10 เมตร และมีอายุกว่า 70 ปี ถูกสร้างขึ้นโดยชาวพม่า ในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องลวดลายงดงามมาก และยังมีหอระฆังลายแมวอีกด้วย วันนี้เราเลยจะพาทุกท่านไปเที่ยวไหว้พระ ขอพร กันที่ วัดสวย ระนอง แห่งนี้กันครับ

วัดสุวรรณคีรีวรวิหาร จังหวัดระนอง

วัดสุวรรณคีรีวรวิหาร

วัดสุวรรณคีรีวิหาร หรือชื่อเดิม วัดสุวรรณคีรีธาราม ที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่า วัดหน้าเมือง นั้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สถานที่ตั้งอยู่เลขที่ 8 ถนนชาติเฉลิม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประวัติความเป็นมาของวัด

วัดสุวรรณคีรีวิหาร เป็นวัดแห่งแรกในจังหวัดระนอง เดิมวัดตั้งอยู่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดในปัจจุบัน ต่อมาได้ประสบภัยธรรมชาติ ทำให้พระ-เณรต้องย้ายวัด เมื่อน้ำลดจึงกลับมาแต่ต้องเจอสภาพน้ำขุ่นไม่สามารถใช้ได้ด้วยมีการทำเหมืองแร่เหนือคลอง และกลายเป็นวัดร้าง

วัดสุวรรณคีรีวรวิหาร

ต่อมาในปี พ.ศ. 2433 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จประพาสหัวเมืองฝั่งทะเลตะวันตก ทรงเห็นว่า วัดสุวรรณคีรีทารามประสบภัยธรรมชาติและเป็นวัดร้าง จึงโปรดเกล้า ฯ ให้พระยารัตนเศรษฐ๊ ผู้ว่าราชการเมืองระนองดำเนินการสร้างวัดนี้ขึ้นมาแทน (บริเวณ ถ.ชาติเฉลิม) พร้อมกับได้พระราชทานนามว่า “วัดสุวรรณคีรีวิหาร” ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดหน้าเมือง” จังหวัดระนอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ความน่าสนใจภายในวัด

1. พระเจดีย์ดาธุ

วัดสุวรรณคีรีวรวิหาร

พระเจดีย์ดาธุ เป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่า โดยจะมีรูปทรงกลมยกฐาน สูงจากพื้นประมาณ 80 เซนติเมตร ตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยม วัดจากฐานไปถึงยอดฉัตรสูงประมาณ 13 เมตร และมีกำแพงโดยรอบทั้งสี่ด้านสูงประมาณ 1 เมตร โดยที่แต่ละด้านของกำแพงมีประตูทางเข้ากว้างประมาณ 2 เมตร ตัวเจดีย์และกำแพงฉาบด้วยปูนทาสีขาว ส่วนยอดฉัตรของพระเจดีย์ทำด้วยทองเหลือง มีการประดับเพชรที่ฉัตรเป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่า

เจดีย์หลังนี้ถูกสร้างประมาณ 100 ปี โดยผู้ที่สร้าง ก็คือ นางพั่วไซ่ข่าย มีสามีชื่อ อูอาวเม ซึ่งเป็นโหรในราชสำนักพม่า ต่อมาได้ทำการอพยพมาอยู่ในจังหวัดระนอง และด้วยเป็นผู้ที่ฐานะดี มีความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงได้สร้างเจดีย์นี้ถวาย โดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวเพราะมีความเชื่อว่าหากผู้ใดได้สร้างเจดีย์ถวายในพระพุทธศาสนาแล้ว จะเป็นการสร้างบุญบารมี ให้กับผู้สร้างในทุกภพทุกชาติ

วัดสุวรรณคีรีวรวิหาร

โดยในปัจจุบันทายาทของท่าน รวมไปถึงพุทธศาสนิกชนชาวพม่าที่ได้ทำการอพยพจากพม่า และเข้ามาอาศัยอยู่ที่จังหวัดระนอง จะพร้อมใจกันมาช่วยทำความสะอาด และบูรณะสภาพตลอดมา จึงทำให้พระเจดีย์นั้น ยังคงมีความสวยงามอยู่ตลอดเวลา แถมยังเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวระนอง ปัจจุบันทางกรมศิลปากรได้ทำการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราสถาน ไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 33 ง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2544

2. งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดหน้าเมือง

เมื่อถึงวันวิสาขบูชาของทุก ๆ ปี จะมีการสมโภชพระเจดีย์ดาธุประจำปี ซึ่งทาง จังหวัดระนอง ก็ได้มีการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา และในทุก ๆ ปี จะมีผู้เลื่อมใสศรัทธา ทั้งชาวไทยและชาวพม่า พากันมาร่วมห่มผ้าพระเจดีย์ดาธุ เป็นจำนวนมาก

วัดสุวรรณคีรีวรวิหาร

วิธีการเดินทาง

จากตัวเมืองระนองมาตามถนนเรืองราษฎ์ ผ่านวงเวียนน้ำพุ เข้าถนนชาติเฉลิม ตรงไปวัดอยู่ตรงข้ามโรงเรียนชาติเฉลิม บริเวรหัวมุมถนนก่อนเลี้ยวขวาเข้าถนนบำรุงสถาน

ข้อมูล

  • สถานที่ตั้ง : 
  • วันเวลาที่เปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

วัดสุวรรณคีรีวรวิหาร นั้นเป็นพุทธศาสนสถานที่ยังคงใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระนอง อีกทั้งภายในวัดยังมีบรรยากาศที่เงียบสงบแม้จะตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จึงมีผู้นิยมไปนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพธิ์กลางวัด สำหรับวันนี้ เว็บหวยสด คงต้องขอตัวลากันไปก่อน บทความหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหว้พระที่ไหน รอติดตามชมกันได้เลย สวัสดีครับ

Scroll to Top