กราบสักการะหลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ วัดสวยเมืองกรุง

วัดปากน้ำภาษีเจริญ นั้นเป็นวัดชื่อดังของ กรุงเทพฯ ซึ่งมีความเก่าแก่ ด้วยอายุกว่า 300 ปี ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง จึงเป็นเสมือนกับศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในย่านภาษีเจริญมาอย่างยาวนาน ด้วยตำแหน่งที่ตั้งอยู่บริเวณปากคลองด่านเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่ เลยเรียกกันว่า วัดปากน้ำ นั่นเอง และในวันนี้ วัดสวยเมืองไทย จะพาไปทำความรู้จักกับ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ ให้มากยิ่งขึ้นเองครับ

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

ประวัติและความเป็นมาของวัด

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ นั้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ในจดหมายเหตุสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทำการระบุเอาไว้ว่า สมัยรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคถวายผ้าพระกฐินหลวง ณ วัดปากน้ำ ซึ่งต่อมาในรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหญ่ วัดปากน้ำ ช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาไว้คงเดิม และได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์อีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จวบจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดปกาน้ำแห่งนี้ได้เกิดการชำรุดทรุดโทรม อีกทั้งยังไม่มีเจ้าอาวาส ทางเจ้าคณะปกครองจึงได้ส่ง พระสมุห์สด จนฺทสโร หรือ หลวงพ่อสด จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อ พ.ศ. 2459 จึงทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนปัจจุบัน

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

หลวงพ่อสด ท่านได้เริ่มให้มีการสอนสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม ทำการตั้งสำนักเรียนทั้งนักธรรมและบาลี และยังสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นอีกด้วย จนได้กลายเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรม อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษาบาลี หลวงพ่อสด ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระ และยังได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์มาโดยลำดับ สมณศักดิ์สุดท้ายในพระราชทินนามว่า พระมงคลเทพมุนี หรือที่รู้จักกันว่า หลวงพ่อวัดปากน้ำ

ความน่าสนใจของวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ

1. ไหว้หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

เมื่อมาถึงวัดปากน้ำ กันแล้วสิ่งที่ต้องทำคือสักการะรูปหล่อ หลวงพ่อสด หรือ หลวงพ่อวัดปากน้ำ ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย และมีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก โดยทางวัดจะมีจุดบริการดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อนำไปไหว้พระขอพร เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต อีกทั้งบริเวณชั้น 2 ของวัดจะเป็น หอสังเวชนีย์มงคลเทพนิรมิต ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานสรีรสังขารของ หลวงพ่อสด ที่สามารถเดินขึ้นไปกราบไหว้ขอพรได้เช่นเดียวกัน

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

นอกจากนี้ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ นั้นยังมีสถาปัตยกรรมสำคัญและบริเวณอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น พระพุทธธรรมกายเทพมงคลองค์ใหญ่ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล หอพระไตรปิฎกกลางน้ำ และพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจในสวนและริมน้ำ รวมถึงโซนให้อาหารนกและปลาอีกด้วย

2. พระพุทธธรรมกายเทพมงคล องค์ใหญ่

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

พระพุทธธรรมกายเทพมงคล องค์ใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิที่มีขนาดใหญ่ เกตุดอกบัวตูม มีหน้าตักกว้าง 40 เมตร และสูง 69 เมตร หรือเทียบเท่ากับตึก 20 ชั้น สีเหลืองทองอร่าม ทำด้วยทองแดงขนาดใหญ่ ถูกจัดสร้างขึ้นตามนิมิตของหลวงพ่อสด มีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งนำเอาไปบรรจุไว้ภายใน

3. พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล

มีฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมศิลปะรัตนโกสินทร์และศิลปะล้านนาได้อย่างลงตัวอย่างมาก โดยมีความสูงประมาณ 80 เมตร ภายในแบ่งออกเป็นชั้น ๆ จำนวน 5 ชั้นด้วยกัน โดยชั้นที่ 1-4 จะเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงพระพุทธรูป รวมทั้งบรรดาภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามสามารถหาชมได้ยาก และจุดที่น่าสนใจที่สุดคือชั้น 5 เพราะที่ชั้น 5 นั้นมี เจดีย์แก้วจำลองที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ทั้ง 5 ชั้น โดยแต่ละชั้นจะมีสิ่งที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไป ดังนี้

วัดปากน้ำภาษีเจริญ
 • ชั้นที่ 1 ห้องมหาชนคุณารมณ์ : ถูกทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน มีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงสิ่งของโบราณอยู่หลากหลายอย่าง
   
 • ชั้นที่ 2 ห้องธรรมกายคุณารมณ์ : เป็นพื้นที่สำหรับปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ หรือจัดพิธีประชุมต่าง ๆ
   
 • ชั้นที่ 3 ห้องสังฆคุณารมณ์ : เป็นพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำรูปปัจจุบัน จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว และสิ่งของที่ได้รับจากพุทธศาสนิกชน
   
 • ชั้นที่ 4 ห้องธัมมคุณารมณ์ : เป็นห้องที่ตั้งประดิษฐานหลวงพ่อทองคำ หรือรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ
   
 • ชั้นที่ 5 ห้องพุทธคุณารมณ์ : เป็นห้องประดิษฐานเจดีย์แก้วองค์แรกของโลก มีชื่อเรียกว่า “พระรัตนเจดีย์ศรีมหามงคล” โดยทำการจำลองแบบมาจากพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล สร้างด้วยแก้วสีเขียวมรกต และแกะสลักด้วยมือ ด้วยการวางซ้อนกันกว่า 800 ชั้น ที่สำคัญได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ดวงแก้ว พระพุทธรูปทองคำ และหลวงพ่อทองคำเอาไว้ ส่วนเพดานด้านบนเป็นภาพจิตรกรรมที่สวยสดงดงาม
วัดปากน้ำภาษีเจริญ

การเดินทางไป วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ

หากเดินทางจากในกรุงเทพฯ สามารถนำรถไปจอดที่วัดราชโอรส หรือวัดใหม่ยายนุ้ย เพื่อขึ้นเรือที่ท่าเรือจากวัดดังกล่าวเพื่อมายังวัดปากน้ำ โดยใช้เวลาในการล่องเรือ 1 ชั่วโมง หากเดินทางด้วยรถสาธารณะ เราสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีใกล้เคียงกับวัดได้เลยครับ ซึ่งจะมี BTS สถานีวุฒากาศ และ MRT สถานีท่าพระ หลังจากนั้นให้เดินไปขึ้นเรือที่วัดใหม่ยายนุ้ย ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง

วัดปากน้ำภาษีเจริญ นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดสวยและศักดิ์สิทธิ์ใจกลางกรุง ที่มีประวัติและความเป็นมาอย่างยาวนาน จึงทำให้ผู้คนมักเดินทางมาไหว้พระขอพร ทั้งขอโชคขอลาภกันไม่ขาดสายในแต่ละวัน สำหรับวันนี้ เว็บหวยสด คงต้องขอตัวลากันไปก่อน บทความหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหว้พระที่ไหน รอติดตามชมกันได้เลย สวัสดีครับ

Scroll to Top